FIRST WRITTEN TASK-ANSWERS

 1. A monk lives in a monastery.
 2. A monk is supposed to wear orange robes.
 3. Monks are allowed to have: a bowl, a cup, sandals and an umbrella.
 4. They can’t buy food because they aren’t allowed to have money.
 5. A tie is part of her school uniform.
 6. She has got her house key, her library card and her electronic ID card in her purse.
 7. The ID card gives the information about the classes and students.
 8. It is against the rules to use mobile phones.
 9. Yes, I am. I make my bed and do the washing- up.
 10. My name is… and I am 11. I go to “Isa Bajić” school. I am usually careful and organized.
 11. I am really into tennis. I am not mad about hip hop music but I like parties. I love reading, especially novels.
 12. I love watching TV. I like texting but I don’t mind talking to my friends on the phone.
 13. On my first day of school I was nervous.
 14. When I am naughty my parents punish me.
 15. When I am lonely I watch TV.
 16. I am nervous when I take an exam.
Advertisements

ODGOVORI NA PITANJA

ANSWERS

 1. It is a show based on real people, not actors, in real situations presented as entertainment.
 2. The participants did amusing things within a time limit.
 3. The early reality shows were entertaining and participants and viewers loved them.
 4. They are often cruel and embarrassing for the participants.
 5. People want to take part in reality shows because of the money.
 6. The youngsters received five thousand dollars for taking part in the show.
 7. The young people didn’t enjoy the experience, they were lonely and unhappy.
 8. Many people said that it was wrong to use children for fun and profit.
 9. The problem with reality shows now is that the more they shock, the more successful they are.
 10. They are called the „no impact“ family because they want to reduce their impact on the environment.
 11. They are trying to create less rubbish and use less electricity and fuel.
 12. They avoid takeaway food because it wastes a lot of containers.
 13. He says that the experiment is interesting, but it isn’t always easy.
 14. Rebecca Hosking is a professional camerawoman.
 15. She lives near the coast in the south of England.
 16. When she was filming in the Pacific she saw how plastic was affecting marine life.
 17. She decided to do something in her hometown.
 18. It isn’t a good idea to burn plastic because it poisons the atmosphere.

Учење

Допао ми се чланак и пожелела сам да садржај поделим са вама:

Учењем се формирају трагови у мозгу који остају као део искуства личности, а њихова трајност зависи од намене за коју се учи. Важни фактори бољег учења:

Стратегија учења-приликом учења треба водити рачуна о одређивању сталног места за учење, навици времена (унапред планираног дневног и недељног учења према распореду предмета у школи).

Етапе учења требало би да трају 30 до 40 минута ( у средњој школи и до 60 минута), а паузе 5 до 10 минута требало би искористити за разгибавање и опуштање.

Постављање циљева да би одређену материју (лекцију) требало научити је основни услов успеха. Уз овако постављен циљ потребан је много мањи број ишчитавања текста.

Запамтити што трајније-ученици постижу бољи резултат при учењу оног текста који су наумили да запамте дуже. Став према материји коју треба научити је од значаја за успех у учењу.

Логичко, а не механичко учење је неопходно. Када се градиво учи механички, без схватања логичке везе у његовим деловима, тада је резултат веома слаб,  а заборавља се брзо. Да би научено градиво било стабилно и трајно треба тражити логичну везу, тако да из једног закључка проистиче други.

Асоцијална констатација је један од фактора који олакшава процес учења. На пример, ако знамо латински, а учимо италијански језик, тада ћемо лакше упамтити речи које имају извесне сличности са латинским речима.

Визуелно учење се односи на такозвани визуелни тип људи који лакше памте градино које уче, ако га представе помоћу слике, шеме или дијаграма. неки ђаци памте написани текст, јер га у мислима имају онаквог какав је приказан у књизи. Они памте страницу књиге, распоред речи и слова, чак се сећају и зареза између речи.

Учење и амбиције родитеља. Често превише амбициозни родитељи намећу своје жеље, своје неостварене идеале детету, које има сасвим друге склоности. Сва деца не постижу, нити ће постићи исте резултате у учењу. Тражење професора да се детету повећа оцена из биологије зато што дете „мора да буде лекар“, ствара код ученика негативан став према том предмету.

Понављање је услов знања. Некада имамо погрешан утисак да смо после првог или другог читања већ научили градиво. Међутим, тек при покушају репродукције, уверавамо се колико смо били у заблуди. Понављање градива би требало да буде са временским размацима: боље је једну лекцију прочитати по два пута у два дана, него истог дана четири пута.

Преслишавање је подједнако важно. Читање без преслишавања ствара обману у знању.

Услови и мотиви учења. Ако је реч о позитивној мотивацији, да се завршеном школом постигне нека субјективна корист, афирмација у друштву или жељени циљ, онда је учење олакшано.

Услови за учење-често чујемо коко неко каже да није имао услова за учење! Међутим, у удобној фотељи и с препуним стомаком тешко да се нешто може научити. Онај ко жели да учи сам ствара услове за рад, нађе могућности и услове за учење.

Коначно и најважније-воља! Воља да се нешто научи-свакако је најважнији елемент учења. Ако постоји воља за неким сазнањем, тада се учи лакше и брже. Када једном ученик стекне слику шта жели да научи, потребно је да у томе буде истрајан и доследан.

ВРСТЕ ПАМЋЕЊА

Памћење је сложена психичка функција, без које не бисмо били у стању да препознамо шта смо некада уочили. Према ономе што се памти може се разликовати неколико врста памћења:

Моторно памћење је најстарији вид памћења-упамћивање и репродукција покрета. иако се многе од моторних радњи уче на устаљен, природан начин,њихово касније репродуковање није увек исто за свакога. Сви смо на исти начин учили да се служимо оловком. Па ипак, свако од нас има специфичан рукопис.

Емоционално памћење потврђују примери у свкодневном животу. Све су емоције праћене неком телесним манифестацијама, које настају при сећању на раније доживљено (као када поцрвенимо када о нечему разговарамо). Оно се јавља средином прве године. У том узрасту дете, на пример, може да заплаче ако га ставимо у положај какав је оно имало када је примало ињекцију.

Сликовно памћење је могућност да се у виду слике сетимо онога што смо некада доживели и да то сада,  у фази репродукције, себи живо и сликовито представимо.

Вербално-логично памћење се испољава у памћењу и репродукцији мисли-сећамо се прочитаних мисли чувених писаца, песника…

Сви облици памћења су испреплитани и у уској су зависности.

 

 

THE UK

The United Kingdom consists of four countries: EnglandScotlandWales and Northern IrelandThe British Isles is the geographic term for the group of islands that also includes the Republic of Ireland.

The area of the United Kingdom is around 245,000 square kilometres. The capital is London, situated on the River Thames in the south-eastern part of England.

The names United Kingdom, Great Britain, and England are often confused, even by United Kingdom inhabitants. Great Britain consists of England, Wales, and Scotland, while the United Kingdom also includes Northern Ireland.

 

Capital cities: The capital city of the UK is London, which is also the capital of England. For Wales the capital is Cardiff, for Scotland it is Edinburgh, and for Northern Ireland it is Belfast.

English is spoken throughout the UK, but there are other official languages too, such as Welsh, Scots and Gaelic.

COUNTRY                                ADJECTIVE                       PERSON

1.UK/GREAT BRITAIN           BRITISH                             BRITON

2.ENGLAND                             ENGLISH                           ENGLISHMAN/WOMAN

3.SCOTLAND                           SCOTTISH,SCOTCH         SCOT,

SCOTSMAN/WOMAN

4.WALES                                  WELSH                                WELSHMAN/WOMAN

5.N. IRELAND                          IRISH                                   IRISHMAN/WOMAN

NEPRAVILNI GLAGOLI

INFINITIV PAST SIMPLE-PROŠLO VREME PAST PARTICIPLE-PARTICIP PROŠLI PREVOD
HAVE HAD HAD IMATI

 

SEE SAW SEEN VIDETI

 

WRITE WROTE WRITTEN PISATI

 

GIVE GAVE GIVEN DATI

 

MAKE MADE MADE PRAVITI

 

GO WENT GONE IĆI

 

BUY BOUGHT BOUGHT KUPITI

 

DRINK DRANK DRUNK PITI

 

COME CAME COME DOĆI

 

SPEAK SPOKE SPOKEN GOVORITI

 

BUILD BUILT BUILT GRADITI

 

THINK THOUGHT THOUGHT MISLITI

 

LEARN LEARNT LEARNT UČITI

 

BE WASS/WERE BEEN JESAM, BITI

 

WIN WON WON POBEDITI

 

LEAVE LEFT LEFT OTIĆI, NAPUSTITI

 

BECOME BECAME BECOME POSTATI

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

Za lakše prepričavanje

 

Phra Pachak is  thirteen and he is a monk.  A monk doesn’t go out without his robes.

In Thailand most Buddhist boys become monks for a year. A monk lives with almost no possessions.

A monk lives in a monastery and he is supposed to wear his orange robes. A monk doesn’t wear jeans or  T-shirts.

It is against the rules to have  jewellery or mobile phones in the monastery but they are allowed to have some family photos.

Their only other possessions are a bowl, a cup, sandals and an umbrella.

Every day, very early in the morning, they walk around the streets with their bowls and people give them food. They aren’t allowed to have  money so they can’t buy food.

Laura  is fourteen. She is from Stockport, UK.

She doesn’t go out without her school tie and her purse. The tie is part of her school uniform.

She has got her house key, her library card and her  elecrronic ID card in her purse.

Her school is very strict. Thjey use the ID card when they arrive to school and when they go into each class. Thje head teacher doesn’t ask the teachers how many classes they go to. The ID cards give  the head teacher this information.

They use the ID cards to pay for lunch, so they don’ t use money at school. She has got a mobile phone but they are  not allowed to use them at school. It’s against the rules.

Remember this!

People call Stephen Wiltshire  “ a human camera“. He spent twenty minutes in a helicopter above London and later he drew pictures of the city. He doesn’t know the city, he has a photographic memory.

Maximum number of the things people can usually remember from the list is six or seven. But it is possible to train  your brain.

For example Mahvir Jain, from India, memorised eighteen thousand words and their definitions from an English dictionary. His English exams were easy, and now he owns three English schools.

Akira Haraguchi, from Japan, memorised one hundred thousand digits of pi. He recited them in sixteen hours.

Dominic O’ Brien was interested in memory and started to train his brain. He won the World Memory Championships eight times. He memorized two thousand eight hundred and eight cards from fifty-four packs.

NIAGARA FALLS-DON’T LOOK DOWN

Niagara Falls are on the border between Canada and the USA. Although they are not particularly high, they are exceptionally wide. Energy from the falls is now used in a hydroelectric power plant. Niagara Falls (/naɪˈæɡrə/) is the collective name for three waterfalls. Every hour, over 2.5 million liters go over the waterfalls.

Niagara Falls is popular with tourists, and in the past it was also popular with daredevils. Many of them survived but a lot of them died. Some of the daredevils walked on the tightrope over the Falls,  some of them climbed down the rope to a boat and climbed up the rope again. One woman went over the waterfalls in a barrel.

These days daredevil acts are prohibited there and there is a maximum fine of $10,000 (ten thousand dollars).

COUNTRIES AND NATIONALITIES

COUNTRIES AND NATIONALITIES

-an/-ian

Argentina-Argentinian, America-American, Australia-Australian, Russia-Russian,

Canada-Canadian, Italy-Italian, Lithuania-Lithuanian, Brazil-Brazilian, Serbia-Serbian, Germany-German

-ish

Poland-Polish, Ireland-Irish, Spain-Spanish, Turkey-Turkish, Britain-British, England-English

-ese

Japan-Japanese, China-Chinese, Portugal-Portuguese

other

France-French, Greek-Greece